Resultaatgerichte schoonmaak
In onze aanbieding hebben we hoog ingezet op de toegevoegde waarde die wij zien in resultaatgerichte dagschoonmaak. Een meerwaarde die ook De Persgroep erkent. Daarom wordt nu op de grotere kantoren van de Persgroep de zogeheten menukaart ingevoerd. Hierop kunnen de gebruikers van de panden zelf hun prioriteiten aangeven, die vervolgens voor ons als leidraad dienen voor het indelen van het werk. Mogelijk wordt op termijn gestart met een pilot met datagestuurde schoonmaak. Het plaatsen van sensoren op verschillende plekken, zoals bijvoorbeeld de toiletten, levert data op die trends in vervuiling zichtbaar maken. Deze informatie gebruiken wij vervolgens om de schoonmaak nog verder aan te scherpen en daarmee de kwaliteit continu te verbeteren.


Verdieping en verder kijken
Voor de Persgroep waren vooral de mate waarin wij ons verdiept hebben in haar (latente) behoeften om een goede aanbieding te kunnen doen doorslaggevend. Ook de expertise en het verder kijken dan de uitvraag waren van grote meerwaarde voor de uitgeverij. “Hago heeft buiten onze inspanningsgerichte aanvraag om, goed gekeken wat er speelt in de markt, welke technische innovaties voor ons relevant zijn en wat wij eigenlijk echt nodig hebben om de schoonmaak naar een hoger plan te tillen”, stelt het inkoopteam van de Persgroep. Rob Janse, salesmanager bij Hago, vult aan: “Dat de Persgroep kritisch naar haar eigen aanvraag heeft durven kijken op basis van onze aanbieding, was voor ons een startsein voor een hechte samenwerking. Het laat nu al zien dat we een open en eerlijke relatie kunnen gaan opbouwen. De ervaring leert dat dergelijke samenwerkingen de beste resultaten opleveren. Daarom kijken we vol vertrouwen en met plezier naar de toekomstige drie jaar.”

Deel dit artikel: